Sổ mơ

Giải mã giấc mơ

STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 bông hoa 85, 65, 79, 61
2 cối giã cua 92, 87
3 người chết 26, 76, 75
4 cây khế 07, 70
5 đàn ông chết 06, 26
6 bắp cải 50, 52
7 chuyển nhà 14, 16
8 cái miệng 78
9 hàn bánh xe 32, 89
10 mâm cơm 87, 78
11 ngủ với người lạ 01, 10
12 được tiền 48, 68
13 sao 05
14 thấy người đốt làng 16, 21, 28
15 quán rượu ngoài trời 69
16 báo 26, 62
17 phụ lòng 18, 28, 78
18 chém nhau 17, 37, 77
19 khoe 56, 59
20 chia ly 52, 57, 72
21 gà trống 55, 57
22 xa nhà 44, 65, 85
23 ong vàng 16, 56, 96
24 con hổ 30 – 46
25 quạt trần 82
26 gặp tiền 01, 76, 16
27 lá thư 75, 76, 83
28 nhà bé nhỏ 52, 61
29 mũ cứng 56, 65
30 máu kinh nguyệt 16, 69, 64