Sổ mơ

Giải mã giấc mơ

STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 cối giã giò 86, 48
2 dầu hỏa 71, 16, 61
3 chùa 05, 56, 26
4 người dập lửa 34, 47, 69
5 chim khách 60, 10
6 máu 19, 69, 64
7 cầy cấy 09, 89, 90
8 thịt heo 39, 04, 40
9 thần tài 36, 39, 79, 10
10 cá nướng 48, 68
11 đậu 07
12 buông chuối 70, 72
13 yêu bạn cũ 70, 75
14 từ giã 31, 32, 87
15 bắt cua 67, 89
16 đi xe cúp 85, 57
17 thằng ngốc 29, 90
18 mặc áo đẹp 12, 33
19 ông già cho quà 75
20 giò chả 22, 42
21 chén to 94, 95
22 xem đá bóng 72, 96
23 quyển vở 18, 19
24 mơ mình bán hàng ăn 06, 07
25 buồng cau 71, 17
26 sông nước 42
27 bà vãi 36, 76
28 sang nhà láng giềng 42, 43, 64
29 phân người 31, 36, 63
30 sổ rách bìa 45, 49