Kết quả xổ số Vietlott

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 22/04/2024

Kỳ quay thưởng: #759
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 879 319 1tr
Nhất 299 833 926 356 350k
Nhì 686 270 011 210k
983 076 048
Ba 271 131 766 852 100k
100 760 835 225

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 19/04/2024

Kỳ quay thưởng: #758
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 400 736 1tr
Nhất 226 212 454 631 350k
Nhì 641 669 445 210k
154 183 867
Ba 484 923 347 270 100k
385 460 322 141

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 17/04/2024

Kỳ quay thưởng: #757
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 273 124 1tr
Nhất 317 333 298 812 350k
Nhì 644 636 420 210k
510 307 709
Ba 914 571 612 278 100k
441 796 128 234

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 15/04/2024

Kỳ quay thưởng: #756
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 157 349 1tr
Nhất 832 311 228 735 350k
Nhì 650 867 963 210k
236 487 513
Ba 300 819 478 882 100k
979 692 611 094

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 12/04/2024

Kỳ quay thưởng: #755
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 720 217 1tr
Nhất 573 379 612 338 350k
Nhì 264 144 114 210k
025 465 932
Ba 041 665 038 389 100k
067 748 226 557

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 10/04/2024

Kỳ quay thưởng: #754
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 577 268 1tr
Nhất 353 360 313 399 350k
Nhì 669 493 577 210k
671 090 720
Ba 626 240 729 972 100k
531 445 921 216

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 08/04/2024

Kỳ quay thưởng: #753
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 356 026 1tr
Nhất 553 466 562 100 350k
Nhì 206 479 436 210k
998 641 371
Ba 093 484 673 820 100k
117 149 111 888

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 05/04/2024

Kỳ quay thưởng: #752
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 677 048 1tr
Nhất 734 538 040 803 350k
Nhì 493 844 085 210k
850 556 432
Ba 723 115 538 007 100k
418 992 060 202

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 03/04/2024

Kỳ quay thưởng: #751
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 572 807 1tr
Nhất 459 252 285 085 350k
Nhì 507 222 125 210k
363 829 739
Ba 970 130 362 808 100k
599 150 825 070

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 01/04/2024

Kỳ quay thưởng: #750
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 572 211 1tr
Nhất 914 900 845 854 350k
Nhì 346 081 560 210k
199 991 016
Ba 314 280 317 717 100k
076 340 462 708