Thống kê tần số nhịp Miền Bắc

Thống kê tần số nhịp Miền Bắc

Thống kê tần số nhịp Miền Bắc bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
09/07/2024 Thứ 3 1 G4_4 4
05/07/2024 Thứ 6 1 G3_1 7
28/06/2024 Thứ 6 1 GĐB 3
25/06/2024 Thứ 3 1 G5_2 5
20/06/2024 Thứ 5 1 G7_4 2
18/06/2024 Thứ 3 1 G5_5 13
05/06/2024 Thứ 4 1 G7_1 3
02/06/2024 Chủ nhật 1 G3_5 1
01/06/2024 Thứ 7 1 G7_3 2
30/05/2024 Thứ 5 2 G5_5; G7_3 5
25/05/2024 Thứ 7 1 G4_3 2
23/05/2024 Thứ 5 1 G5_4 1
22/05/2024 Thứ 4 1 G4_1 3
19/05/2024 Chủ nhật 2 G3_5; G7_1 2
17/05/2024 Thứ 6 1 GĐB 1
16/05/2024 Thứ 5 2 G3_2; G4_2 7
09/05/2024 Thứ 5 1 G4_1 4
05/05/2024 Chủ nhật 1 G3_2 12
23/04/2024 Thứ 3 1 G2_1
Tổng số lần về: 22