Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày xổ số Miền Bắc

Thống kê theo ngày xổ số Miền Bắc cho các Thứ 6 trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất
11 14 lần 59 14 lần 47 12 lần 35 12 lần 71 12 lần
82 12 lần 96 12 lần 70 11 lần 41 11 lần 45 11 lần
85 11 lần 92 11 lần 69 11 lần 67 10 lần 31 10 lần
10 10 lần 00 10 lần 79 10 lần 18 10 lần 84 10 lần
25 10 lần 86 10 lần 90 10 lần 27 10 lần 93 10 lần
60 10 lần 99 10 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất
48 2 lần 03 3 lần 36 3 lần 73 3 lần 30 4 lần
08 4 lần 34 5 lần 46 5 lần 12 5 lần 44 5 lần