Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày xổ số Miền Bắc

Thống kê theo ngày xổ số Miền Bắc cho các Thứ 4 trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều nhất
49 14 lần 53 14 lần 74 14 lần 18 13 lần 52 13 lần
89 13 lần 40 12 lần 62 12 lần 27 11 lần 37 11 lần
17 11 lần 43 11 lần 44 11 lần 79 11 lần 45 11 lần
90 11 lần 69 10 lần 10 10 lần 78 10 lần 48 10 lần
61 10 lần 36 10 lần 95 10 lần 65 9 lần 42 9 lần
50 9 lần 77 9 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất
58 1 lần 68 1 lần 57 2 lần 12 2 lần 99 4 lần
92 4 lần 97 4 lần 21 4 lần 01 4 lần 85 4 lần