Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Miền Bắc

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 23/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 18/04/2024 5 61
1 09/04/2024 14 72
2 22/04/2024 1 85
3 10/04/2024 13 64
4 13/04/2024 10 66
5 16/04/2024 7 59
6 15/04/2024 8 64
7 20/04/2024 3 49
8 23/04/2024 0 66
9 19/04/2024 4 56

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 23/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 21/04/2024 2 61
1 23/04/2024 0 72
2 19/04/2024 4 85
3 12/04/2024 11 64
4 18/04/2024 5 66
5 22/04/2024 1 59
6 14/04/2024 9 64
7 08/04/2024 15 49
8 10/04/2024 13 66
9 20/04/2024 3 56

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 23/04/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 12/04/2024 11 61
1 19/04/2024 4 72
2 05/04/2024 18 85
3 13/04/2024 10 64
4 18/04/2024 5 66
5 16/04/2024 7 59
6 20/04/2024 3 64
7 22/04/2024 1 49
8 21/04/2024 2 66
9 23/04/2024 0 56