Thống kê theo tổng bộ số

Thống kê theo tổng xổ số Miền Bắc

Thống kê theo tổng xổ số Miền Bắc từ ngày 25/03/2024 đến ngày 24/04/2024

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
00 1 ngày 22/04/2024 7 lần
19 4 ngày 19/04/2024 7 lần
28 0 ngày 23/04/2024 13 lần
37 1 ngày 22/04/2024 7 lần
46 5 ngày 18/04/2024 6 lần
55 13 ngày 10/04/2024 5 lần
64 10 ngày 13/04/2024 2 lần
73 5 ngày 18/04/2024 7 lần
82 1 ngày 22/04/2024 4 lần
91 0 ngày 23/04/2024 12 lần
Bộ số Tổng số lần xuất hiện Số nổi bật
Tổng 0 70 lần 28 (13 lần), 91 (12 lần), 00 (7 lần)
Tổng 1 85 lần 10 (13 lần), 92 (13 lần), 83 (10 lần)
Tổng 2 79 lần 57 (15 lần), 93 (10 lần), 20 (9 lần)
Tổng 3 61 lần 49 (11 lần), 03 (9 lần), 21 (7 lần)
Tổng 4 82 lần 22 (14 lần), 59 (12 lần), 86 (11 lần)
Tổng 5 88 lần 69 (16 lần), 96 (11 lần), 41 (10 lần)
Tổng 6 87 lần 79 (15 lần), 42 (12 lần), 15 (12 lần)
Tổng 7 88 lần 89 (13 lần), 61 (12 lần), 52 (12 lần)
Tổng 8 85 lần 71 (13 lần), 17 (11 lần), 99 (11 lần)
Tổng 9 85 lần 90 (13 lần), 09 (11 lần), 18 (10 lần)