Kết quả xổ số Gia Lai

XSGL - Xổ số Gia Lai 19/04/2024

SXGL Thứ 6 / XSGL 19/04/2024

G8 87
G7 360
G6 6803 4363 1436
G5 8515
G4 16052 16849 06394 94184
18993 48826 22301
G3 10796 68413
G2 85777
G1 58683
ĐB 147991
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03 0 60
1 13, 15 1 01, 91
2 26 2 52
3 36 3 03, 13, 63, 83, 93
4 49 4 84, 94
5 52 5 15
6 60, 63 6 26, 36, 96
7 77 7 77, 87
8 83, 84, 87 8
9 91, 93, 94, 96 9 49

KQXSGL - So xo Gia Lai 12/04/2024

XSGL Thứ 6 / XSGL 12/04/2024

G8 30
G7 654
G6 5428 1951 4100
G5 4928
G4 76261 48675 10480 09461
62969 71322 26774
G3 91108 96333
G2 54143
G1 25210
ĐB 403367
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08 0 00, 10, 30, 80
1 10 1 51, 61, 61
2 22, 28, 28 2 22
3 30, 33 3 33, 43
4 43 4 54, 74
5 51, 54 5 75
6 61, 61, 67, 69 6
7 74, 75 7 67
8 80 8 08, 28, 28
9 9 69

SXGL - XS Gia Lai 05/04/2024

XSGL Thứ 6 / XSGL 05/04/2024

G8 95
G7 151
G6 4224 4511 2017
G5 1134
G4 25785 03760 06599 99244
39464 16149 39247
G3 88796 72182
G2 30569
G1 05016
ĐB 854776
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60
1 11, 16, 17 1 11, 51
2 24 2 82
3 34 3
4 44, 47, 49 4 24, 34, 44, 64
5 51 5 85, 95
6 60, 64, 69 6 16, 76, 96
7 76 7 17, 47
8 82, 85 8
9 95, 96, 99 9 49, 69, 99

SXGL - Xổ số đài Gia Lai 29/03/2024

KQXSGL Thứ 6 / XSGL 29/03/2024

G8 23
G7 808
G6 8126 7664 3701
G5 2705
G4 05354 50364 91799 16520
30523 31493 13043
G3 92786 18175
G2 17590
G1 40233
ĐB 786688
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 08 0 20, 90
1 1 01
2 20, 23, 23, 26 2
3 33 3 23, 23, 33, 43, 93
4 43 4 54, 64, 64
5 54 5 05, 75
6 64, 64 6 26, 86
7 75 7
8 86, 88 8 08, 88
9 90, 93, 99 9 99

XSKTGL - Xổ số kiến thiết Gia Lai 22/03/2024

SXGL Thứ 6 / XSGL 22/03/2024

G8 49
G7 497
G6 0555 5883 0337
G5 6545
G4 53899 16558 24653 04146
37029 42836 01138
G3 30407 79991
G2 77640
G1 00914
ĐB 982528
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 40
1 14 1 91
2 28, 29 2
3 36, 37, 38 3 53, 83
4 40, 45, 46, 49 4 14
5 53, 55, 58 5 45, 55
6 6 36, 46
7 7 07, 37, 97
8 83 8 28, 38, 58
9 91, 97, 99 9 29, 49, 99